ZAČÍNÁME

Seznamte se základním fungováním affiliate sítě eHUB.cz. Projděte si jednotlivé kroky, jak správně propagovat.

Pro interaktivnější práci s naším úvodním návodem vám doporučujeme se nejprve přihlásit, jedním kliknutím se vždy dostanete na správné místo v administraci.

ODKAZY

Začneme nejprve více technicky, neboť alfou a omegou vaší propagace po technické stránce budou bezesporu odkazy. Práce s nimi je pro vás klíčová. Přehledně si teď základní práci s nimi ujasníme.

V záložce Kampaně si vyberte affiliate program k propagaci. Všechny programy také najdeté v Katalogu kampaní. Po rozkliknutí dané kampaně si nejprve přečtěte podmínky (sekce Podmínky kampaně) nejen o provizi a délce cookies, ale také co je a není v propagaci povoleno. Velmi doporučujeme dodržovat podmínky inzerentů a hlavně nedělat, co dovoleno není (odrážka Není povoleno).

Základní partnerský odkaz pro propagaci najdete v sekci Defaultní odkaz. Jeho tvar vypadá následovně:  

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=412289c2&a_bid=0002258B

Parametr a_aid je ID partnera, tedy Vás, a a_bid ID reklamního prvku v dané kampani. Hodnoty těchto povinných parametrů jsou unikátní, jak pro každého partnera, tak i pro každý reklamní prvek, a náš systém je doplňuje automaticky. Pro kontrolu vaše partnerské ID najdete v osobním profilu.

Pamatujte, že jakýkoliv odkaz v naší síti funguje vždy tak, že návštěvníka přesměruje přes doménu eHUB.cz na web inzerenta. Pro kontrolu, že takový odkaz funguje správně, stačí, když vložíte odkaz do prohlížeče a dostanete se tak na web inzerenta. Následně ve Statistikách prokliků najdete příslušný proklik u dané kampaně.

Funguje? Tak to jsme moc rádi. Tím to ale nekončí. V propagaci se u nás nemusíte omezit pouze na Defaultní odkazy. V administraci je proto pro vás připraven v záložce Reklamních prvků Generátor odkazů.

Jak vygenerovat odkaz

Jednak jej můžete například využít pro vaši lepší analytiku tím, že přidáte do odkazu další dva volitelné parametry. Jak na to?

  • V generátoru vyberete prvně kampaň k propagaci
  • Vyplníte kolonky Data 1 (např. web1) a Data 2 (např. CTA1)
  • Kliknete na tlačítko Generovat

Níže vzniklý partnerský odkaz bude v následujícím tvaru:

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=412289c2&a_bid=0002258B&data1=web1&data2=CTA1

Využití deep linku

Jak jste si již určitě všimli, s volitelným parametrem Deep link v generátoru odkazů můžete vytvořit odkazy směřující na konkrétní podstránky (např. vybrané produktové kategorie). Postup je identický.

  • V generátoru vyberete prvně kampaň k propagaci
  • Do kolonky Deep link vložíte celou URL konkrétní podstránky, na kterou chcete odkazovat (např. https://www.trenyrkarna.cz/105-vyprodej-az-80)
  • Volitelně vyplníte i další kolonky (viz výše)
  • Kliknete na tlačítko Generovat

Níže vzniklý partnerský odkaz bude v následujícím tvaru:  

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=412289c2&a_bid=0002258B&data1=web1&data2=CTA1&desturl=https%3A%2F%2Fwww.trenyrkarna.cz%2F105-vyprodej-az-80

Takto velmi snadno si můžete vytvořit specifické odkazy dle vašich představ a s jistotou, že vše funguje, jak má.

STATISTIKY

Zajímá vás, jak jste byli v propagaci úspěšní? Kolik prokliků a transakcí se zaznamenalo v různých kampaních? Pokud chcete své dosavadní výsledky jakkoli sledovat či vyhodnocovat, vše přehledně zpracované naleznete v záložce Statistiky. Ty jsou rozdělené do několika kategorií na Transakce, Prokliky a následné Přehledy. Koncem roku 2020 přidáváme ještě přehled Chybné prokliky více se dočtete v článku na našem blogu Nová funkce – chybné prokliky.

Statistiky transakcí lze dle vlastního výběru selektovat až přes sedm filtrů. Konkrétní transakci lze dohledat přes její ID. Větší množství transakcí lze filtrovat skrze nastavení libovolně dlouhého intervalu období v historii záznamu transakcí, stejně tak i výběrem konkrétní kampaně. Čtvrtý filtr určuje stav platby provizí pro dané transakce, tedy jestli k jejich vyplacení již došlo či nikoli. Dále je možné vyselektovat transakce dle jejich typu, zda se jedná o prodej, lead, zobrazení atd. Předposlední filtr určuje, v jakém stavu schválení se transakce nachází (Předschváleno, Schváleno, Nevyřešeno, Zamítnuto). Poslední pak zda o konkrétních transakcí je možné žádat o výplatu, či zda již jsou vyplaceny.

U prokliků lze zobrazená data postupně selektovat celkem přes čtyři filtry. Nejprve jednoduše vyberete kampaň pro selekci jejích prokliků. Následně lze výběr upřesnit využitím ID reklamního prvku (a_bid, např. 0002258B) z odkazu v dané kampani, který byl pro propagaci využit. Třetím filtrem lze nastavit taktéž libovolně dlouhý interval období v historii záznamu prokliků, za které chceme tato data analyzovat. Poslední specifikací při selekci je typ prokliků, přičemž vybíráte mezi unikátními a opakovanými.

Pokud chcete sledovat celková data v za určitá období, využijte tři základní přehledy zobrazující selektovaná data denních, týdenních nebo měsíčních intervalech. Stačí vybrat kampaň a nastavit libovolně dlouhé období v historii záznamu dat. Stejně tak lze využít čtvrtý přehled celkových dat rozdělených do jednotlivých kampaní.

Veškerá jakkoli selektovaná data ze statistik lze jednoduše exportovat ve formátu CSV (textového souboru s oddělovači). Stačí kliknout na tlačítko Export nacházející se vpravo nad tabulkou dat.

PROVIZE

Všimli jste si v naší uživatelské administraci, že už máte schválené transakce? Chtěli byste zažádat o vyplacení provizí z těchto transakcí? Postup je velmi jednoduchý a podmínek jen pár.

Jak fakturovat provize

Abyste mohli zažádat o vyplacení schválených transakcí, musí celková suma překročit nastavené výplatní minimum, zpravidla ve výši 500 Kč. Jak tedy postupovat?

  • V záložce Výplaty nahrajete vaši fakturu sestavenou dle uvedených informací a instrukcí
  • Faktura je následně v systému zkontrolována a schválena
  • Ve stanovené lhůtě Vám částku vyplatíme na bankovní účet uvedený ve vašem profilu

V případě, že propagujete jako fyzická osoba – nepodnikatel bez IČ a chcete zažádat o vyplacení, kontaktujte nás na info@ehub.cz a my Vám zpřístupníme speciální formulář, který vytisknutý podepíšete a naskenovaný nahrajete místo faktury. Pamatujte ovšem, že je třeba dodržet určité podmínky. Částka vyplácené provize musí být vyšší než 500 Kč a nemá zároveň překročit výši 10.000 Kč. O vyplácení provizí se nemá žádat pravidelně (například každý měsíc), pouze jednou za delší dobu. Abyste se vyhnuli případnému riziku sankcí plynoucích z porušení živnostenského zákona, doporučujeme si v takovém případě zkrátka živnost zřídit. Do affiliate se už pak můžete pustit naplno!

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat na info@ehub.cz