Obchodní podmínky pro spolupráci – partneři

Jsme eHUB.cz s.r.o., IČ: 24818569, se sídlem U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaní v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177154 (dále „eHUB“).

Kontakt na nás je:
E-mail: +420778050077
Telefon: [email protected]

Jsme provozovatelem affiliate platformy. Naším cílem je vybudovat síť partnerů, a za pomoci návštěvnosti jejich stránek a jiných marketingových kanálů přivést inzerentům nové objednávky.