Omezení propagace affiliate kampaní

Dříve než se rozhodnete zapojit do propagace kterékoliv kampaně, je třeba znát, co je v rámci ní povoleno a co ne. Jak se ujistit, že danou kampaň propagujete podle stanovených pravidel?

Dříve než se rozhodnete zapojit do propagace kterékoliv kampaně, je třeba znát, co je v rámci ní povoleno a co ne. Jak se ujistit, že danou kampaň propagujete podle stanovených pravidel?

V záložce Kampaně si vyberte, jakou z nich chcete propagovat. Po rozkliknutí dané kampaně si nejprve přečtěte podmínky (sekce Podmínky kampaně), kde se kromě délky cookies a výše provize přesně dozvíte, čeho se při propagaci nesmíte dopustit.

Upozorňujeme, že porušení jakéhokoliv z těchto omezení propagace povede k zamítnutí dotčených provizí a může vést k ukončení spolupráce.

Defaultní omezení pro všechny inzerenty:

Klamavá reklama

Partneři nesmí používat názvy domén či subdomény, které obsahují v jakékoli podobě brand inzerenta. Partneři nesmí připravovat webové stránky, v jejichž rámci se nachází webová stránka nebo webové stránky řešené tak, že existuje nebezpečí záměny s webovou stránkou inzerenta. Partneři nesmí zakládat profily, stránky a skupiny na sociální sítích obsahující v názvu brand inzerenta.

PPC na brandové dotazy

Partneři nesmí inzerovat na brand inzerenta a jakékoliv jeho překlepové varianty v placených výsledcích vyhledávání a na sociálních sítích.

Emailing až po schválení

Partneři nesmí rozeslat emailing bez předchozího souhlasu inzerenta nebo sítě. Pokud partneři pravidelně rozesílají mailing s obecnou nabídkou alespoň 5 inzerentů najednou (newsletter), toto omezení se jich netýká.

Doporučená omezení:

Kupóny neurčené pro affiliate

Partneři nesmí propagovat kupony inzerenta, které nejsou výslovně určeny pro affiliate. Veškeré povolené kupóny jsou vždy dostupné v administraci. Partneři rovněž nesmí propagovat smyšlené kupony, které upozorňují na standardní nabídku inzerenta (typicky doprava zdarma od určité hodnoty objednávky, sekce výprodej, aj). Partneři musejí u každého kuponu uvádět reálnou délku jeho platnosti.

Plugin v prohlížeči

Partneři nesmí používat notifikace skrze plugin v prohlížeči v návaznosti na příchod uživatele na web inzerenta.

Překlepové domény

Partneři nesmí používat domény obsahující brand inzerenta a jakékoliv jeho překlepové varianty.

Další omezení:

PPC dodatečné rozšíření – zakázaná klíčová slova

Partneři nesmí inzerovat na uvedená slova a sousloví v placených výsledcích vyhledávání a na sociálních sítích.

PPC kompletní zákaz

Partneři nesmí vůbec k propagaci inzerenta využívat inzerci v placených výsledcích vyhledávání a na sociálních sítích.

PPC přímá arbitráž

Partneři nesmí využívat inzerci v placených výsledcích vyhledávání a na sociálních sítích, která povede přímo na web inzerenta. Pokud partner chce využívat PPC, tak musí tuto návštěvnost směřovat na svůj web.

Zákaz využití instrumentu cashbacku

Partneři mohou propagovat inzerenta skrze vlastní cashback portál, nesmí ale v rámci propagace využívat samotný instrument cashbacku, tedy poskytovat část své provize z propagace koncovému uživateli.

Zákaz kuponových webů

Partneři nesmí propagovat inzerenta skrze své vlastní kupónové weby.

Zákaz použití kupónů v objednávce

V případě objednávek, které byly realizovány s kuponem inzerenta výslovně neurčeným pro affiliate, nebude Partnerovi schválena provize (bez ohledu na to, jestli takový kupon propagoval nebo ne).

Tvorba vlastního obsahu a použití loga inzerenta

Partneři nesmí bez předchozího schválení inzerenta/sítě uveřejnit jakýkoliv vlastní obsah mimo reklamní prvky uvedené v systému (typicky logo inzerenta, vlastní kreativy, texty, recenze, LP, aj).

Jiné

Zákaz emailingu

Partneři nesmí v rámci jakéhokoliv emailingu propagovat nebo zmínit inzerenta.

In case of any questions or remarks don’t hesitate to contact us via info@ehub.cz