Aktualizace bodů omezení propagace affiliate programů

Publikoval Martin Bětík v kategorii Novinky dne 16.04.2020

Aktualizace bodů omezení propagace affiliate programů

Po předělání e-mailové komunikace jsme se vrhli také na aktualizaci seznamu omezení propagace jednotlivých affiliate programů. Z historického důvodu se tam totiž objevovala slovíčka jako např. "SEM", u kterého spousta partnerů do dnes neví co reálně znamená a jaké restrikce jsou v souvislosti s tím spojené.

Možná jste již v loňském roce zaznamenali, že více dbáme na dodržování pravidel. Nyní jsme přistoupili také k aktualizaci jednotlivých bodů. Některé jsme pouze přeformulovali, ať není žádných dohadů, co je zakázáno, další jsme upravili dle aktuálního stavu a pár bodů jsme přidali zcela nově.

Nově máme u všech programů povinně vybraná tři omezení:

 • Klamavá reklama
 • PPC na brandové dotazy
 • Emailing až po schválení

Další tři omezení doporučujeme nastavit všem inzerentům:

 • Kupóny neurčené pro affiliate
 • Plugin v prohlížeči
 • Překlepové domény

Zbylá omezení mají nastavené pouze někteří inzerenti, jde o:

 • PPC dodatečné rozšíření – zakázaná klíčová slova
 • PPC kompletní zákaz
 • PPC přímá arbitráž
 • Zákaz využití instrumentu cashbacku
 • Zákaz kuponových webů
 • Zákaz použití kupónů v objednávce
 • Tvorba vlastního obsahu a použití loga inzerenta
 • Zákaz emailingu
 • Jiné

Níže najdete přehled definic jednotlivých omezení. Věříme, že chápete naši potřebu pravidla nejen nastavit, ale i dodržovat. Pro dlouhodobý provoz affiliate programu je to nezbytné.

Defaultní omezení pro všechny inzerenty

Klamavá reklama

Partneři nesmí používat názvy domén či subdomény, které obsahují v jakékoli podobě brand inzerenta. Partneři nesmí připravovat webové stránky, v jejichž rámci se nachází webová stránka nebo webové stránky řešené tak, že existuje nebezpečí záměny s webovou stránkou inzerenta. Partneři nesmí zakládat profily, stránky a skupiny na sociální sítích obsahující v názvu brand inzerenta.

PPC na brandové dotazy

Partneři nesmí inzerovat na brand inzerenta a jakékoliv jeho překlepové varianty v placených výsledcích vyhledávání a na sociálních sítích.

Emailing až po schválení

Partneři nesmí rozeslat emailing bez předchozího souhlasu inzerenta nebo sítě. Pokud partneři pravidelně rozesílají mailing s obecnou nabídkou alespoň 5 inzerentů najednou (newsletter), toto omezení se jich netýká.

Doporučená omezení

Kupóny neurčené pro affiliate

Partneři nesmí propagovat kupony inzerenta, které nejsou výslovně určeny pro affiliate. Veškeré povolené kupóny jsou vždy dostupné v administraci. Partneři rovněž nesmí propagovat smyšlené kupony, které upozorňují na standardní nabídku inzerenta (typicky doprava zdarma od určité hodnoty objednávky, sekce výprodej, aj). Partneři musejí u každého kuponu uvádět reálnou délku jeho platnosti.

Plugin v prohlížeči

Partneři nesmí používat notifikace skrze plugin v prohlížeči v návaznosti na příchod uživatele na web inzerenta.

Překlepové domény

Partneři nesmí používat domény obsahující brand inzerenta a jakékoliv jeho překlepové varianty.

Další omezení

PPC dodatečné rozšíření – zakázaná klíčová slova

Partneři nesmí inzerovat na uvedená slova a sousloví v placených výsledcích vyhledávání a na sociálních sítích.

PPC kompletní zákaz

Partneři nesmí vůbec k propagaci inzerenta využívat inzerci v placených výsledcích vyhledávání a na sociálních sítích.

PPC přímá arbitráž

Partneři nesmí využívat inzerci v placených výsledcích vyhledávání a na sociálních sítích, která povede přímo na web inzerenta. Pokud partner chce využívat PPC, tak musí tuto návštěvnost směřovat na svůj web.

Zákaz využití instrumentu cashbacku

Partneři mohou propagovat inzerenta skrze vlastní cashback portál, nesmí ale v rámci propagace využívat samotný instrument cashbacku, tedy poskytovat část své provize z propagace koncovému uživateli.

Zákaz kuponových webů

Partneři nesmí propagovat inzerenta skrze své vlastní kupónové weby.

Zákaz použití kupónů v objednávce

V případě objednávek, které byly realizovány s kuponem inzerenta výslovně neurčeným pro affiliate, nebude Partnerovi schválena provize (bez ohledu na to, jestli takový kupon propagoval nebo ne).

Tvorba vlastního obsahu a použití loga inzerenta

Partneři nesmí bez předchozího schválení inzerenta/sítě uveřejnit jakýkoliv vlastní obsah mimo reklamní prvky uvedené v systému (typicky logo inzerenta, vlastní kreativy, texty, recenze, LP, aj).

Zákaz emailingu

Partneři nesmí v rámci jakéhokoliv emailingu propagovat nebo zmínit inzerenta.

Jiné

Definuje se případně u každé kampaně zvlášť na míru.

------------------

A to je vše. Snad vám nové změny pomohou lépe pochopit co je v každé kampani zakázáno / povoleno za metody propagace. Tato omezení můžete vidět u každého affiliate programu v našem katalogu.

Kdyby cokoliv, tak se na nás neváhejte obrátit! :)

Komentáře