2019: první rok, kdy jsme plně využili našich konkurenčních výhod

2019: první rok, kdy jsme plně využili našich konkurenčních výhod

V létě 2020 oslavíme 10 let od první reálné provize zaznamenané (a následně vyplacené) naší sítí. Z tohoto úhlu pohledu už nejsme žádný startup. Nicméně se tak stále cítíme. Někdy v půlce naší historie jsme se totiž rozhodli pro vývoj vlastního produktu, což je cesta nepochybně dlouhá a nákladná. Mnohdy o nás dříve nebylo slyšet tak, jako o konkurenci. Nemůžeme se ani pyšnit vyššími stovkami inzerentů nebo nejvyšším tržním podílem. Namísto toho jsme se věnovali porozumění potřeb našich inzerentů a následnému vývoji systému, který by nám umožnil co nejefektivněji spravovat jejich affiliate programy. Jeho vývoj asi nikdy neskončí, ale v roce 2019 jsme se ujistili, že je to správný a dlouhodobě udržitelný směr.

Meziroční růst o 124 %

V souvislosti s koncem roku vždy vyvstává potřeba změřit, jak dobrý rok to vlastně byl. Nabízí se hned několik metrik, podle kterých to můžeme porovnat. Podle hodnoty všech provizí (což je vlastně takový obrat affiliate sítě) jsme meziročně vyrostli o 124 %, podle jejich počtu jsme v roce 2019 zaznamenali dokonce o 172 % více transakcí než v roce 2018. A z hlediska přivedeného obratu inzerentům jsme se polepšili o celých 152 %.

Tak dramaticky nevzrostl počet inzerentů – spustili jsme řadu nových programů, ale s několika inzerenty jsme se museli zároveň rozloučit. Někteří měli problémy s dodržováním pravidel spolupráce, u jiných jsme společně dospěli k závěru, že affiliate pro ně zatím není kanál, kterému by se měli aktivně věnovat. Navzdory tomu jsme však zdvojnásobili velikost našeho týmu, který se o inzerenty a partnery stará. Klademe velký důraz na to, aby každý z affil manažerů měl dostatek času pro rozvoj jednotlivých programů. I to jsme se za ty roky museli naučit a stále upřímně je co zlepšovat. Společně s vlastním systémem nás právě tento přístup nejvíce odlišuje od konkurence, o affiliate programy našich inzerentů se musíme proaktivně starat a využívat k tomu moderní technologie.

description

Osobně největší radost mám ze 752 nových partnerů, kterých se nám v průběhu roku podařilo zaregistrovat do sítě. Mezi nimi je nová krev, která pomáhá růst i našim dlouholetým programům. Je to jasná odpověď pro všechny odpůrce českého affilu, kteří mluví jen o omezeném počtu cashbacků a kuponů. Tyto typy partnerů do affilu jednoznačně patří, ale i na jejich trhu proběhla určitá konsolidace a jejich celkový počet se zmenšil v zásadě na pár klíčových hráčů.

Začali jsme více řešit PR

Kromě oborových setkání a malých konferencí na jaře 2019 poprvé vystavovali na offline akci. Vybrali jsme si Czech Online Expo, které se koncem března konalo v pražských Holešovicích. Byla to nejen nová zkušenost, co se týká našich obchodních aktivit, ale také šance, jak se potkat se stávajícími inzerenty a partnery v uvolněné atmosféře. Zpětně hodnotíme akci přínosně a plánujeme se ji zúčastnit i v roce 2020.

description

Rovněž máme velkou radost z dlouhodobé spolupráce s portálem Mladypodnikatel.cz. Daří se nám pravidelnými příspěvky rozšiřovat povědomí čtenářů o affiliate marketingu a edukovat trh nejen směrem k partnerům, ale hlavně k inzerentům.

Nová verze trackingu a přechod na PostgreSQL

Kdybych měl mezi všemi novými funkcemi a rozšířeními našeho systému v roce 2019 něco vyzdvihnout, byly by to dvě na první pohled neviditelné věci. V létě se nám podařilo nasadit novou, zcela vlastní verzi trackingu. Jednak jsme tím odstřihli poslední vazby na původní systém, který jsme používali dříve. A zároveň díky tomu mohou naši inzerenti využívat rozšířených možností data-driven affiliate marketingu. Můžeme sbírat řadu nových dat, díky kterým pak vyhodnocujeme úspěšnost affiliate programu i z jiných úhlů pohledu. V tomto směru budeme systém dále rozšiřovat v roce 2020 (nové reporty), ale nový tracking položil základy v zásadě neomezeným možnostem.

Na konci roku jsme pak vyměnili databázi z původní MySQL na PostgreSQL. Jednalo se o několik měsíců připravovaný přechod, který se povedl bez větších komplikací nebo výpadku. V rámci tohoto postu nemá smysl zacházet do zbytečně technických detailů, i my administrátoři nevidíme nějaký rozdíl. Ale z hlediska stability, další škálovatelnosti našeho řešení a rychlosti zpracování velkého množství dat je to velmi důležitý a přínosný krok, na kterém budeme stavět v budoucnu.

description

Spojení s Affiliate Agency a příchod Milana Pichlíka

Několik měsíců připravované spojení jsme realizovali na konci léta, poslední kroky pak byly dokončeny na přelomu roku (nově v naší síti naleznete i populární program pro UrbanStore.cz). I toto rozšíření naší sítě nezanedbatelným podílem přispělo k meziročnímu růstu v základních ukazatelích. Zpětně jsme si na obou stranách jistí, že šlo o správný krok – ale nejen jednorázově! Díky vlastnímu systému jsme byli schopni naprogramovat jakýsi můstek, který nám umožňuje bez výpadku převzít affiliate program běžící na jiném technickém řešení. Cílem bylo, aby si dříve zapojení partneři nemuseli měnit affil odkazy (řada z nich by to totiž neudělala a inzerent by o část trafficu změnou platformy přišel). Postupně se ukazuje, pro kolik českých inzerentů je to aktuální téma. My po pár úpravách tohoto můstku (původně připravovaného jen pro spojení s Affiliate Agency) disponujeme univerzálním řešením, které ještě do konce roku 2019 využilo několik inzerentů k přechodu pod eHUB. A obrovsky nám to pomáhá v dialogu s dalšími velkými inzerenty, kteří plánují změnu affiliate platformy.

V souvislosti se spojením s Affiliate Agency jsem v Milanovi Pichlíkovi našel nového parťáka, který se stává spolumajitelem naší sítě a zároveň se podílí na jejím vedení. Milan zůstává historicky i affiliate partnerem, díky tomu se dokáže na řadu věcí podívat z jiného úhlu pohledu a přispívá tak k lepšímu rozhodování o strategických krocích. Aktuálně pracujeme na zavedení a změně řady interních procesů, které souvisí jak s poměrně zásadním rozšířením a reorganizací týmu v roce 2019, tak i dalším rozšířením plánovaným v roce 2020.

Co se nepovedlo

Je namístě zmínit, že ne vše se vyvíjelo podle našich představ. Asi největší vrásky na čele nám přidělal DDoS útok na začátku listopadu, který způsobil dokonce krátký výpadek našeho systému. Ale plně jsme si díky tomu uvědomili hrozby, které s provozem internetového projektu souvisí, a přehodnotili některé priority ve vývoji. Úpravy infrastruktury jsou jedním z hlavních témat pro rok 2020.

Dlouhodobě nás trápí i přístup našich konkurentů k akvizici nových inzerentů, kterým mnohdy naslibují nereálné výsledky jen proto, aby je získali na svoji stranu a vykázali další růst sítě. O věcnosti některých argumentů ani nemluvě. Do určité míry si za to ale můžeme sami – musíme i stávající inzerenty více vzdělávat o tom, jaké jsou v affiliate marketing poslední trendy a co je podstatnější než zdánlivá maximalizace obratu přivedeného přes tento kanál.

Rok 2020 minimálně stejně tak dobrý

Nechceme s konkurencí soutěžit v počtu aktivních programů a nestaneme se tedy největší affiliate sítí v regionu. Ani to není náš záměr. Naše síla je a bude v kvalitní správě affiliate programů a využití moderních technologií. Affiliate marketing se vyvíjí a nestačí jej dělat tak, jak to někdo před lety v Česku nastavil. I zahraničí je v tomto směru pro nás obrovskou inspirací. Růst pak sice není instantní, ale zato dlouhodobě udržitelný. Rok 2019 v tomto směru nastavil trend a my i od roku 2020 očekáváme přirozený růst o více jak 100 %.

Autor článku

Ondřej Hájek

Ondřej Hájek

Spolumajitel
hajek@ehub.cz

Další články

Affiliate programy Lentiamo přechází pod křídla sítě eHUB

Pokud promujete Lentiamo CZ/RO či Vasesosovky.sk zbystřete, od 1. srpna 2021 přejdou affiliate programy CZ/SK/RO kompletně pod správu sítě eHUB

Čti dál

Technické novinky v eHUB II

Zajímá vás jaké technické změny, úpravy a novinky jsme v poslední době udělali? Vše najdete v článku.

Čti dál

Jak se daří nám a Publisherům – aneb pár čísel za červen

Přehled dat za červen 2021. Zajímá vás jaké je nejvyšší provize, affiliate programy s největším růstem nebo kolik si vydělali nejlepší partneři?

Čti dál

Komentáře