Affiliate campaign PetExpert.cz

Pojištění mazlíčků, které jako jediné na tomto trhu platí za páníčky přímo veterináři.

Campaign launched: 14.12.2020
Web: https://www.petexpert.cz/
Comission PPA Aktivace (uhrazení pojistky) 400,00 Kč, Draft smlouvy 0,00 Kč
Specific campaign settings: Odkazujte pouze skrze Defaultní odkaz, bez použití deeplinku. Při jeho může dojít k nepřipsání provize. Ke schválení provize dojde nejdříve 2 měsíce od aktivace smlouvy klientem (uhrazení). Stavy provizí jsou: 1/ Provize s hodnotou 0 Kč - neaktivovaná smlouva 2/ Provize s hodnotou 400 Kč - došlo k aktivaci (uhrazení) smlouvy 3/ Po dvou měsících dojde při neodstoupení klienta od smlouvy k potvrzení provize.
Cookie lifetime: 7 days
Approval interval: 80 days
Restrictions:
  • Emailing with prior approval
  • PPC brand bidding
  • Deceptive advertising